Wonen in Lingemeer: Uw mening telt

Het Giethoorn van de Betuwe. Zo typeren bewoners het recreatie- en woongebied Lingemeer in de gemeente Buren. De entree van Lingemeer is destijds ook door de gemeente Buren in het bestemmingsplan gereserveerd voor woningbouw, echter nooit tot ontwikkeling gekomen.

Plannen voor woningbouw

Gezien de huidige woningschaarste in de regio wordt er nu in 2021 wel gestart met de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen voor deze locatie. Bedoeling is om eind 2021 met de woningen in verkoop te gaan. In 2022 kan dan gestart worden met de bouwwerkzaamheden.

Denkt u met ons mee?

Als projectontwikkelaar voor Lingemeer wil De Vree en Sliepen bewoners zo goed mogelijk informeren over alle plannen. Bovendien willen we u betrekken bij de verdere planontwikkeling. Daarom vragen we u op deze webpagina naar uw mening over een drietal mogelijke invullingen van de ontwikkellocatie. Uw menig telt!

Vanzelfsprekend liggen straks alle plannen ook ter inzage (met de mogelijkheid van bezwaar) bij de gemeente Buren.

Met uw hulp willen we het conceptplan optimaliseren. Samen werken we aan een evenwichtig plan voor voltooiing van de entree van het Lingemeer aan weerszijden van de Gelderse Singel.

Goed om te weten:

  • Het bestemmingsplan voorziet in een ruime verkaveling, met een lage woningdichtheid
  • De groenstrook langs de Linge blijft bereikbaar, bijvoorbeeld voor onderhoud van de zogeheten schouwstrook
  • Het nutsgebouw van Liander blijft staan, maar wordt straks door nieuw groen aan het zicht onttrokken
  • Over prijzen is nog niets bekend; we staan nog helemaal aan het begin van de planontwikkeling

Welke invulling heeft uw voorkeur?

Situatieschets

Optie 1

Deze invulling kenmerkt zich door een relatief lage woningdichtheid, met uitsluitend levensloopgeschikte halfvrijstaande en vrijstaande woningen.

Optie 2

Op deze situatieschets staan wat meer woningen ingetekend, waaronder ook rijwoningen.

Optie 3

Dit voorstel voorziet in een afgewogen mix van rijwoningen en levensloopgeschikte twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

Laat uw voorkeur weten

© 2024 De Vree en Sliepen | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Realisatie Sieronline B.V.